Friday, September 9, 2011

Коби Брайантын Шагнал амжилтууд

 • 5 удаагийн НБА-гийн аварга: 2000, 2001, 2002, 2009, 2010
 • НБА-гийн хамгийн үнэ цэнтэй тоглогч: 2008
 • НБА-гийн шувтаргын тоглолтын хамгийн үнэ цэнтэй тоглогч: 2009,2010
 • 2 удаагийн онооны аварга: 2006, 2007
 • 13 удаагийн бүх одод: 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 • Бүх оддын тоглолт бүрт гарааны тавд гарсан
 • 14 удаа дараалан шалгарсан (1999 онд сагсан бөмбөгчид ажил хаясан учир бүх оддын тоглолт болоогүй)
 • 4 удаагийн НБА-гийн бүх оддын тоглолтын хамгийн үнэ цэнтэй тоглогч: 2002, 2007, 2009, 2011
 • 1 удаагийн НБА-гийн бүх оддын тоглолтын слэм данкын аварга: 1997
 • 12 удаагийн НБА-гийн шилдэг багийн гишүүн:
 • Нэгдүгээр багт: 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011
 • Хоёрдугаар багт: 2000, 2001
 • Гуравдугаар багт: 1999, 2005
 • 10 удаагийн шилдэг хамгаалагч багийн гишүүн:
 • Нэгдүгээр багт: 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011
 • Хоёрдугаар багт: 2001, 2002
 • НБА-гийн шилдэг шинэ тоглогчдын хоёрдугаар багт: 1997
 • НБА-гийн Слэм Данкийн тэмцээний аварга: 1997
 • НБА-гийн улиралд дараах үзүүлэлтээр тэргүүлж байв:
 • оноо: 2003 (2,461), 2006 (2,832, 7th in NBA history), 2007 (2,430), 2008 (2,323)
 • нэг тоглолтын дундаж оноо: 2006 (35.4, 9th in NBA history), 2007 (31.6)
 • гүйцэтгэсэн шидэлт: 2006 (2,173), 2007 (1,757), 2008 (1,690)
 • амжилттай гүйцэтгэсэн шидэлт: 2003 (868), 2006 (978), 2007 (813)
 • гүйцэтгэсэн чөлөөт шидэлт: 2006 (819), 2007 (768)
 • амжилттай гүйцэтгэсэн чөлөөт шидэлт: 2006 (696), 2007 (667)

No comments:

Post a Comment